sobota, 28 marca 2009

Zakres tematów do egzaminu maturalnego

Tematy maturalne

Podaję zakres tematów potrzebnych do matury wymienionych w informatorze maturalnym CKE. Podkreślone tematy obowiązują tylko na maturze rozszerzonej. Wiele potrzebnych tematów znajdziecie na moim blogu. Odsyłam do Spisu treści 

1. Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne,

2. Dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania,

3. Szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty,

4. Praca – zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy,

5. Życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy,

6. Żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, diety,

7. Zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, reklamacja, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia,

8. Podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie,

9. Kultura – dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,

10. Sport – dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne,

11. Zdrowie – higieniczny tryb życia, schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, system ochrony zdrowia,

12. Nauka i technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji,

13. Świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna,

14. Państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka,

15. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz