wtorek, 30 listopada 2010

Lekcja historii - Black Friday

W piątek po Święcie Dziękczynienia był tzn. Black Friday.

Czarny Piątek
Sezon świątecznych zakupów w USA zaczyna się oficjalnie dzień po Święcie Dziękczynienia - w tzw. Czarny Piątek (Black Friday). W ten dzień handlowcy zazwyczaj wychodzą ze strat i zaczynają zyskiwać (zarobki księgowane są na czarno) co trwa do Bożego Narodzenia. Termin pochodzi z lat 60. XX wieku - ukuto go w Filadelfii, która tego dnia przeżywała oblężenie centrów handlowych i gigantyczne korki. Sklepy zarobiły przy tym krocie.

Thanksgiving Day

Święto Dziękczynienia - obchodzone w USA w czwarty czwartek listopada, w Kanadzie zaś w drugi poniedziałek października - jako pamiątka pierwszego Dziękczynienia członków kolonii Plymouth w 1621 r. Pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na pokładzie statku Mayflower, byli pierwotnie członkami Angielskiego Kościoła Separatystycznego (odłam Purytanów). Wcześniej ruszyli ze swych domostw w Anglii i pożeglowali do Holandii (Niderlandów), aby uciec przed prześladowaniem religijnym.
Tam cieszyli się większą tolerancją religijną, ale w końcu rozczarowali się holenderskim sposobem życia, uznając go za bezbożny. Szukając lepszego życia Separatyści wynegocjowali z londyńską kompanią handlową sfinansowanie pielgrzymki do Ameryki.

Artykuł pochodzi z Interii: http://biznes.interia.pl/news/szok-blu-ray-za-210-zl-sony-vaio-za-1523-zl,1563834

niedziela, 28 listopada 2010

I wish / If only - ćwiczenie

Ćwiczenie
Wstaw odpowiednią formę czasownika w nawiasie:
1.      I wish I ______________ (be) famous now.
2.      I wish he ________________ (be) here last night.
3.      I wish I _________________ (not, buy) the watch yesterday.
4.      I wish I __________________ (know) Japanese.
5.      I wish she _______________ (can, swim).
6.      I wish I _____________ (have) 10,000 dollars now.
7.      I wish Susan _____________ (come) the day after tomorrow.
8.      I wish I __________________ (not, be) so weak. I can’t do anything.
9.      I wish hit __________________ (stop drizzling) tomorrow.
10.  I wish you _______________ (write) the report the day before yesterday.
11.  My brother says he wishes he ______________ (have) a lot of money now.
12.  I wish she _____________ (leave) tomorrow.
13.  I wish I ____________ (be) my dog.
14.  I wish they ______________ (wait) for us yesterday.
15.  He wished he ___________________ (not, tell) her the truth last week.
16.  If only I _________________ (meet) her yesterday!
17.  I wish they _________________ (come back) next week.
18.  If only we ________________ (can) be together now.
19.  I wish you _______________ (read) that short story yesterday.
20.  If only I ______________  (be) at home last night! He wouldn’t have got killed.

Odpowiedzi proszę zamieszczać w komentarzach, podam później prawidłowe ;)

sobota, 27 listopada 2010

I wish / If only

Wishes - Życzenia

I wish = If only - te dwa wyrażenia możemy stosować wymiennie.
Tłumaczymy je m.in. w taki sposób: Chciałbym; życzyłbym sobie; pragnąłbym; żałuję, że; szkoda, że

1. I wish /If only + osoba + Past Simple - za pomocą takiej konstrukcji zdania wyrażamy życzenia/żal dotyczące teraźniejszości.
Np.
I wish I knew where she lived. - Chciałbym wiedzieć, gdzie ona mieszka.
If only I were taller. - Chciałbym być wyższy.


W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej (I - ja) w czasie Past Simple zazwyczaj stosujemy was (I was - ja byłem/byłam), jednak w przypadku struktury I wish (podobnie jak II Conditionals), żeby podkreślić, że jest to niemożliwa sytuacja przy I stosujemy were.
Np.
I wish I were you. - Chciałbym być tobą. (ale nie jestem i nie jest to raczej możliwe).
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej: he, she, it.
Np.
I wish he were nicer. - Chciałbym, żeby on był milszy.

2. I wish /If only + osoba + Past Perfect - za pomocą tej konstrukcji wyrażamy żal odnoszący się do przeszłych wydarzeń.
Np.
I wish I hadn't lied to him. - Szkoda, że go okłamałem.
If only I hadn't scratched my sister's favourite CD. - Żałuję, że podrapałem ulubioną płytę mojej siostry.


3. I wish / If only + osoba + would + bezokolicznik - ta konstrukcja pomaga nam wyrazić życzenie co do przyszłych wydarzeń.
Np.
I wish he would go to Bath tomorrow. - Życzyłbym sobie, żeby pojechał do Bath jutro.
If only they would come back next week. - Życzyłbym sobie, żeby wrócili w przyszłym tygodniu.

czwartek, 25 listopada 2010

Thanksgiving Day - Święto Dziękczynienia

Thanksgiving Day is celebrated on the fourth Thursday in November in the United States. It has a special significance for American people. Its origin goes back to the first half of the 17th century. In December 1620, a ship named Mayflower brought over a hundred English men and women to the coast of North America. They were all members of a religious sect of Puritans. They had to leave England because they wanted to reform the Church of England and became very unpopular. In fact, most of them were persecuted.
When these first Pilgrims landed in America, they founded a colony called Plymouth. However, half of them did not survive the severe winter. The others did not die but only because the native Indians called Wampanoag agreed to help them and taught them how to plant corn. In October 1621 in Plymouth, Massachusetts, the Pilgrims held a feast to celebrate the good harvest and to thank God for his blessings. The main dish was roast turkey. The Pilgrims called that day Thanksgiving Day. The Pilgrim leader, Governor William Bradford invited the neighboring Wampanoag Indians also to the feast. The first Thanksgiving celebration lasted three days.

Thanksgiving Day

President George Washington issued the first national Thanksgiving Proclamation in 1789 and again in 1795. Abraham Lincoln issued a 'Thanksgiving Proclamation' on third October 1893 and officially set aside the last Thursday of November as the national day for Thanksgiving. Earlier, the presidents used to make an annual proclamation to specify the day when Thanksgiving was to be held. President Franklin D. Roosevelt restored the Thursday before last of November as Thanksgiving Day in 1939. He did so to make the Christmas shopping season longer and thus stimulate the state's economy. Congress passed an official proclamation in 1941 and declared that from then on Thanksgiving would be observed as a legal holiday on the fourth Thursday of November every year.
Nowadays Americans celebrate Thanksgiving Day in a family circle. They gather together at the table and enjoy a traditional dinner of roast turkey. Young people who study or live far away usually come home for the Thanksgiving feast. Some Americans go to church on that day to thank God for his generosity. Thanksgiving Day is regarded as a special one for the needy, who receive gifts of food from charitable organizations and churches.

Happy Thanksgiving Day

-----
Vocabulary
significance - znaczenie
origin - korzenie, początki
brought over (od: bring over) - przywozić
Pilgrims - pielgrzymi
persecuted - prześladowani
to found a colony - założyć kolonię
the severe winter - sroga (ostra) zima
to plant corn - uprawiać kukurydzę
to hold a feast - urządzić ucztę
good harvest - dobre zbiory
blessing - błogosławieństwo
roast turkey - pieczony indyk
neighboring (pisownia AmE) - sąsiadujący
last - trwać
issue - wydać
proclamation - proklamacja, obwieszczenie
set aside - ustanowić
annual - coroczne/roczne
hold - odbywać się
restore - przywrócić
to pass (a law) - uchwalić (ustawę)
observe - obchodzić
legal holiday - oficjalne święto
generosity - hojność
the needy - potrzebujący
charitable organizations - organizacje charytatywne

piątek, 19 listopada 2010

Wymowa - homofony

Homophone /BrE ˈhɒməfəʊn, AmE ˈhɑːməfoʊn/ - a word that is pronounced like another word but has a different spelling or meaning, for example some, sum /sʌm/
Oxford Dicitionary
Homofony to wyrazy, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenie bądź pisownię, np. w języku polskim są to: może - morze, mieć - miedź, Bóg - buk - Bug, kod - kot, bród - brud, lód - lud itd.

Oto inne homofony w języku angielskim:
/sʌn/ - son, sun
/wɪtʃ/ - witch, which
/swiːt/ - sweet, suite
/ˈweðə(r)/ - whether, weather
/teɪl/ - tail, tale
/ɡəˈrɪlə/ - gorilla, guerrilla
/feə(r)/ - fair, fare
/ɡreɪt/ - grate, great
/əˈlaʊd/ - aloud, allowed
/beə(r)/ - bear, bare
/pɑːst/ - past, passed (only in BrE)

Znacie inne homofony?

Homophones

czwartek, 18 listopada 2010

Days of the week

Monday - poniedziałek
Tuesday - wtorek
Wednesday - środa
Thursday - czwartek
Friday - piątek
Saturday - sobota
Sunday - niedziela

Nazwy dni tygodnia są bardzo stare i pochodzą z czasów dawnych wierzeń, kiedy każdy dzień był poświęcony jakiemuś bogu lub czczonemu zjawisku.

Monday - pochodzi od anglosaksońskiego day of the moon (dnia księżyca)
Tuesday - wywodzi się od Tiu, syna boga Odyna
Wednesday - pochodzi od Odyna, po angielsku zwanego Odin lub Woden
Thursday - Bóg Thor był czczony w czwartek
Friday - ma u swego źródła boginię Frei lub Frigg
Saturday - pochodzi od Saturna
Sunday - był anglosaksońskim day of the sun, czyli dniem słońca

Nazwy dni tygodnia w języku angielskim piszemy ZAWSZE dużą literą.
Aby powiedzień w poniedziałek, w niedzielę itd. stosujemy słówko on, np.:
on Monday - w poniedziałek
on Sunday - w niedzielę

days of the week

środa, 17 listopada 2010