poniedziałek, 2 marca 2009

Words often confused - Słowa często mylone

- ache vs. pain
"Ache" oznacza boleć, a także ból, ale w połączeniach z częściami ciała, np.
headache, toothache, backache, stomach ache, backache, earache
"Pain" to ból:
I've got a terrible pain in my back.
By the way (BTW), istnieje takie powiedzenie: "a pain (in the neck)", oznaczające potocznie zawracanie głowy:
These pots and pans are a pain in the neck.
Inne wyrażenie to "be at (great)pains to do sth/take (great) pains to do sth" - dokładać wszelkich starać, by coś zrobić:
He was at pains to hide his true feelings.

- borrow vs. lend
"Borrow" to pożyczać od kogoś, a "lend" - pożyczać komuś
I'm always borrowing books from the library. (to borrow sth from sb)
Did you lend the book to Mike? (to lend sth to sb)

- chef vs. chief vs. boss
"Chef" to szef kuchni w restauracji.
"Chef" to wódz indiański. "The chief" to natomiast szef.
"Boss" to również szef.

- high vs. tall
Oba słowa oznaczają "wysoki", ale "high" użyjemy do mówienia o obiektów wysoko ponad ziemią, np.
These rooms have very high ceilings. - Te pokoje mają bardzo wysokie sufity.
Natomiast "tall" użyjemy do mówienia o ludziach, zwierzętach, drzewach, budynkach itd., np.
a tall boy, tall trees, ale: high mountain

- hire vs. rent
Słowa te oznaczają "wynająć". Słowa "hire" jednak użyjemy do mówienia o wynajęciu ludzi (np. kierowcy, ogrodnika, prawnika) lub pomieszczeń, przedmiotów na krótki okres. 
hire a fishing rod, hire a bike
"Rent" natomiast odnosi się do wynajmowania mieszkania, biura długoterminowego, gdy płacimy czynsz:
rent a flat, rent a shop
Wyjątek stanowi wynajęcie samochodu, gdzie oba te słowa możemy stosować wymiennie:
rent a car, hire a car

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz