piątek, 27 marca 2009

The parts of the body 2

The Body
English                        Polish                              
 artery  tętnica
 bone  kość
 bone marrow  szpik kostny
 bowel  jelito
 brain  mózg
 cell komórka
 cord, spinal cord rdzeń kręgowy
 heart serce
 joint  staw
 kidney nerka
 liver wątroba
 lung płuco
 muscle  mięsień
 pancreas trzustka
 spine, spinal column      kręgosłup
 stem cell komórka macierzysta  
 throat gardło
 tissue tkanka
 vein żyła
 Body Systems
human body
 English                            Polish                               
 alimentary system, digestive system  układ pokarmowy/trawienny
 circulatory system, cardiovascular system   układ krwionośny
 endoctrine system  układ hormonalny
 genital system  układ płciowy
 immune system układ odpornościowy
 lymphatic system układ limfatyczny
 nervous system  układ nerwowy
 skeletal system, osseous system układ kostny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz