wtorek, 24 sierpnia 2010

50 commonly misspelt words in English - część II

50 commonly misspelt words in English - I część

51. Companion - towarzysz
52. Compensate - wynagradzać, równoważyć
53. Competitively - ambitnie, konkurencyjnie
54. Completely - całkowicie
55. Concede - przyznawać się
56. Conceding - przyznając się
57. Connoisseur - koneser
58. Conscience - sumienie
59. Conscientious - sumienny
60. Conscious - świadomy
61. Consistent - konsekwentny, spójny, zgodny
62. Convenience - wygoda
63. Correspondence - korespondencja, zgodność
64. Counterfeit - fałszywy, podrobiony, udawanie, naśladownictwo
65. Courteous - uprzejmy, grzeczny
66. Courtesy - grzeczność, uprzejmość
67. Criticism - krytyka
68. Crucial - decydujący, krytyczny, najbardziej istotny
69. Dabble - parać się, zajmować się czymś po amatorsku
70. Debriefing - odprawa, omówienie
71. Deceive - oszukiwać, okłamywać
72. Decipher - rozszyfrować, odczytać, odkodować
73. Deficient - niekompletny
74. Definite - określony, pewny, wyraźny
75. Definitely - zdecydowanie, niewątpliwie

76. Description - opis
77. Desirable - pożądany
78. Deterrent - środek odstraszający / zapobiegawczy
79. Develop - rozwijać się, powstawać
80. Disappear - zniknąć

81. Disappointed - rozczarowany, zawiedziony
82. Discipline - dyscyplina
83. Discrepancy - rozbieżność, niezgodność
84. Dissatisfied - niezadowolony
85. Dissertation - rozprawa/praca naukowa
86. Drunkenness - pijaństwo
87. Eccentric - ekscentryczny, ekscentryk
88. Economic - ekonomiczny, gospodarczy
89. Embarrass - wprawiać w zakłopotanie, żenować
90. Embarrassment - wstyd, zakłopotanie, zażenowanie
91. Emphasize - podkreślać, zaznaczać
92. Equipped - wyposażony
93. Equipment - sprzęt, wyposażenie
94. Especially - szczególnie, zwłaszcza
95. Essential - niezbędny, podstawowy
96. Exaggerate - przesadzać, wyolbrzymiać
97. Excellent - świetny, wspaniały, ekstra
98. Except - z wyjątkiem, oprócz
99. Exercise - ćwiczyć, praktykować, ćwiczenie
100. Existence - istnienie, egzystencja

niedziela, 15 sierpnia 2010

Wyrażenia i idiomy z ALL

- all but - nearly, almost/except (prawie)
I've all but finished; just give me a few minutes.
- all in (inf) - exhausted (wyczerpany)
I don't think I'll go out tonight. I'm all in.
- all told - altogether (całkowicie)
I've been following the election campaign ans all told I think the government will win the election.
- for all - in spite of (pomimo)
For all his hard work, he didn't get a promotion.
- of all people - used to express annoyance/surprise because a certain person was thought to be unsuitable (nie spodziewać się tego po kimś)
I never expected you of all people to say such a thing!
- all along - from the beginning (od początku)
I don't know how they found out, but they've known about it all along.
- all the same - yet, however (jednak)
He promised to come to the party on Friday; all the same, I don't think we should count on him.
- all in all - when everything is considered (podsumowując)
All in all, it seemed to be quite a good suggestion.
- for all I know - as far as I know (o ile wiem)
She told me her name was Joan but for all I know she could be lying.
- for all I care - I don't care (wszystko mi jedno)
You can take the whole lot for all I care.

wtorek, 10 sierpnia 2010

50 commonly misspelt words in English

Poniżej 50 angielskich słów, w których najczęściej pojawiają się błędy w pisowni:
1. Absence - nieobecność
2. Accept - akceptować
3. Acceptable - dopuszczalny
4. Accidentally - przypadkowo
5. Accommodate - mieścić się
6. Achieved - osiągnięty
7. Acquainted - zapoznany
8. Acquiescence - zgoda
9. Acquire - nabywać
10. Acquit - uniewinniać
11. Acknowledge - przyznawać się, potwierdzać
12. Aerial - antena, powietrzny
13. Aggravate - pogarszać
14. Agreeable - przyjemny, do przyjęcia
15. All right - zgoda
16. Alright - niezły
17. A lot - dużo
18. Amateur - amator
19. Ambiguous - niejednoznaczny
20. Amendment - poprawka
21. Analysis - analiza
22. Ancillary - dział pomocniczy
23. Apparent - pozorny
24. Appearance - wygląd
25. Approximate - przybliżony
26. Argument - dyskusja, kłótnia
27. Arrangement - plan
28. Ascend - wspinać się
29. Atheist - ateista
30. Baffled - skonsternowany
31. Beginning - początek
32. Benefited - (od: przynosić korzyść)
33. Believe - wierzyć
34. Briefly - pokrótce
35. Business - biznes
36. Calculator - kalkulator
37. Calendar - kalendarz
38. Category - kategoria
39. Ceiling - sufit
40. Cemetery - cmentarz
41. Changeable - zmienny
42. Chaotic - chaotyczny
43. Choice - wybór
44. Colleagues - koledzy
45. Collectible - przedmiot kolekcjonerski
46. College - college, uniwersytet, również więzenie, kolegium
47. Commission - komisja
48. Commitment - zaangażowanie
49. Committed - oddany
50. Committee - komitet