wtorek, 10 marca 2009

Proverbs and sayings - przysłowia i powiedzenia

1. Look before you leap. - Spójrz zanim skoczysz.
2. What goes around comes around. - Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
3. Like father, like son. - Jaki ojciec, taki syn.
4. All's fair in love and war. - Wszystko jest dozwolone w miłości i na wojnie.
5. Ignorance is bliss. - Niewiedza to błogosławieństwo.
6. Make hay while the sun shines. - Kuj żelazo póki gorące. (dosł. Zbieraj siano, póki świeci słońce)
7. Don't judge a book by its cover. - Nie sądź książki po okładce.
8. First impressions are the most lasting. - Pierwsze wrażenie trwa najdłużej.
9. Kill the goose that lays the golden egg(s). - Zabić kurę (gęś) znoszącą złote jajka.
10. Hope springs eternal. - Nadzieja jest wieczna.
11. Where there's life, there's hope. -Gdzie życie, tam nadzieja.
12. Home is where the heart is. - Twój dom jest tam, gdzie twoje serce.
13. All that glitters is not gold. (William Shakespeare) - Nie wszysto złoto, co się świeci.
14. The grass is always greener on the other side of the fence.
15. Two heads are better than one. - Co dwie głowy to nie jedna.
16. A bird in the hand is worth two in the bush. - Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
17. Seeing is believing. - Uwierzę, jak zobaczę.
18. My home is my castle. - Mój dom jest moją twierdzą.
19. Be easier said than done. - Łatwiej powiedzieć, niż wykonać.

20. The early bird catches the worm. - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. (Ranny ptaszek upoluje robaka).
21. Easy come, easy go. - Łatwo przyszło, łatwo poszło.
22. The end justifies the means. - Cel uświęca środki.
23. The blood is thicker than water. - Krew jest gęstsza niż woda.
24. Curiosity killed the cat. - Ciekawość zabiła (kota).
25. You've made your bed and you must lie in/on it. - Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz albo: Musisz sam wypić piwo, które sobie nawarzyłeś.
26. Beauty is in the eye of the beholder. - Piękno jest w oczach patrzącego.

27. Actions speak louder than words. - Czyny są ważniejsze niż słowa.
28. Absence makes the heart grow fonder. - Rozstanie umacnia uczucia.

29. The apple doesn't fall far from the tree. - Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
30. Love is blind. - Miłość jest ślepa.
31. Necessity is the mother of invention. -Potrzeba matką wynalazku.
32. No news is good news. - Brak wieści to dobre wieście.
33. The pen is mightier than the sword. - Pióro jest silniejsze od miecza.
34. People who live in glass houses shouldn't throw stones. - Ludzie ze szklanych domów nie powinnie rzucać kamienia.

35. Practice makes perfect. - Praktyka czyni mistrza.
36. It never rains but it pours. - Nieszczęścia chodzą parami.
37. The road to hell is paved with good intentions. - Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
38. Rob Peter to pay Paul. - Przenosić pieniądze z jednej kieszeni do drugiej (łatać budżet).
39. Time is money. - Czas to pieniądz.
40. Walls have ears. - Ściany mają uszy.
41. Where there's a will there's a way. - Dla chcącego nie ma nic trudnego.
42. All work and no play makes Jack a dull boy. - Nie samą pracą żyje człowiek.
43. Speech is silver, silence is golds. - Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
44. It's a small world. - Jaki ten świat mały.
45. You scratch my back and I'll scratch yours. - Przysługa za przysługę.
46. Travels broaden the mind. - Podróże kształcą.
47. When in Rome, do as the Romans do. - Gdy jesteś w Rzymie, rób to co Rzymianie. (Kiedy wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak one.)
48. When a man is tired of London, he is tired of life. (Samuel Johnson) - Gdy człowiek jest znudzony Londynem, jest zmęczony życiem.
49. It's no use crying over spilt milk. - Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.
50. A trouble shared is a trouble halved, a joy shared is a joy doubled. - Kłopot dzielony to pół kłopotu, radość dzielona to radość podwojona.
51. Every cloud has a silver lining. - Po każdej burzy wychodzi słońce. / Nie ma tego złego.

52. After a storm comes a calm. - Zawsze po burzy wychodzi słońce.
53. Bad news travels fast. - Złe wieści szybko się rozchodzą.
54. A drowning man will clutch at a straw. (W. Shakespeare) - Tonący brzytwy się chwyta. (dosł. słomy)
55. A bad workman always blames his tools. - Złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek od spódnicy.
56. The world began without man, and it will complete itself without him. (Claude Levi-Strauss) - Świat rozpoczął się bez człowieka i zakończy się również bez niego.
57. Too many cooks spoil the broth. - Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
58. Men make houses, women make homes. - Mężczyźni budują domy, a kobiety je tworzą.
59. When the cat's away, the mice will play. - Gdy kota nie ma, myszy harcują.
60. The Rome was not built in a day.- Nie od razu Kraków (Rzym) zbudowano.
61. All roads lead to Rome. - Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
62. All's well that ends well. - Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
63. A friend in need is a friend indeed. - Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
64. Better be safe than sorry. - Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
65. Don't count your chickens before they hatch. - Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
66. Haste make waste. - Spiesz się powoli.
67. One swallow does not make a summer. - Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
68. That's the straw that broke the camel's back. - To była kropla, która przepełniła czarę goryczy.
69. Three times a charm. - Do trzech razy sztuka.
70. You can't make an omelette without breaking eggs. - Gdzie drwa robią, tam wióry lecą. 
71. If my aunt had been a man, she'd have been my uncle. - Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz