poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Human eye - Oko ludzkie

The eye is the organ of sight.
eye
 English                    Polish                
 eyelash rzęsa
 iris tęczówka
 lacrimal canal kanalik łzowy
 lacrimal caruncle mięsko łzowe
 lacrimal gland gruczoł łzowy
 lower eyelid powieka dolna
 pupil źrenica
 sclera twardówka
 upper eyelid powieka górna   
 The eyeball

 eyeball

English                    Polish                   
 anterior chamber     przednia komora
 aqueous humor  ciecz wodnista
 choroid  naczyniówka
 ciliary body ciało rzęskowe
 conjunctiva spojówka
 cornea  rogówka
 fovea  dołek środkowy
 iris tęczówka
 lens soczewka
 macula  plamka żółta
 optic nerve nerw wzrokowy
 papilla/the blind spot  plamka ślepa
 posterior chamber komora tylna
 pupil źrenica
 retina siatkówka
 sclera twardówka
 superior rectus muscle    mięsień prosty górny
 suspensory ligament  wiązadło gałki ocznej wieszadłowe  
 vitreous body/humor  ciało szkliste

Rysunki oka pochodzą z internetowego słownika obrazkowego Merriam-Webster

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz