wtorek, 7 kwietnia 2009

Human ear - Ucho ludzkie

The ear is the organ of hearing and balance.

ear

 English                  Polish                   
 acoustic meatus    przewód słuchowy
 anterior notch  wcięcie przednie
 antihelix grobelka
 antitragus przeciwskrawek
 concha  muszla małżowiny
 crus of helix  odnoga odrąbka
 earlobe płatek ucha
 helix obrąbek
 intertragic notch wcięcie międzyskrawkowe  
 tail of helix ogon obrąbka
 tragus  skrawek
 triangular fossa dół trójkątny
 ear 2

 English             Polish                
 auditory ossicles     kosteczki słuchowe 
 cochlea ślimak
 cochlear nerve  nerw ślimakowy
 eardrum  błona bębenkowa
 Eustachian tube trąbka Eustachiusza 
 lateral semicircular canal    kanał półkolisty boczny  
 pinna małżowina uszna
 posterior semicircular canal kanał półkolisty tylny
 superior semicircular canal kanał półkolisty górny
 vestibular nerve nerw przedsionkowy
 vestibule przedsionek
 
 internal ear ucho wewnętrzne 
 middle ear ucho środkowe
 external ear ucho zewnętrzne
 Obrazki pochodzą z internetowego słownika obrazkowego Merriam-Webster

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz