środa, 22 kwietnia 2009

Describing a flat or a house - Opisywanie mieszkania lub domu

My house or flat can be: 

 English                Polish               
 cold zimny
 comfortable wygodny
 cosy przytulny
 dark ciemny
 draughty wietrzny / z przeciągiem
 huge / enormous    ogromny
 light jasny
 modern  nowoczesny
 noisy / loud hałaśliwy
 quiet cichy
 spacious przestronny
 tiny / small mały
 traditional tradycyjny
 warm ciepły

modern flat

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz