niedziela, 26 kwietnia 2009

Home vs. house + idioms and proverbs connected with home

Home to "dom" w znaczeniu "miejsce, gdzie się mieszka (zwłaszcza z rodziną)"
* go home
* stay at home
* leave home
House to "dom" w sensie "budynek", np.:
* let's go to my house
* we stay at John's house
* he left her house at noon

Idioms and proverbs - home
* There is no place like home. - Nie ma jak w domu.
* Home, sweet home. - Nie ma jak w domu / Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
* My home is my castle. - Mój dom jest moją twierdzą.
* Charity begins at home. - dosł. Dobroczynności uczymy się w domu.
* to drive sth home - dobrze coś wytłumaczyć
* to be home and dry / to be home and free - wyjść cało z opresji, być uratowanym
* to strike home - celnie trafić
* to make oneself at home - czuć się jak w domu

crooked house

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz