czwartek, 9 kwietnia 2009

Diseases, pains and aches - Choroby i bóle

Różnicę między pain a ache objaśniałam we wpisie z 2 marca Words often confused


headache


Oto nazwy różnych chorób i rodzajów bólu:

 English       Polish      
 ailment  dolegliwość
 allergy                alergia              
 backache  ból pleców
 black eye  podbite oko
 broken arm/leg złamana ręka/noga
 bruise  siniak
 burn  oparzenie
 cancer rak
 cold  przeziębienie
 cut skaleczenie
 earache  ból ucha
 fever  gorączka
 flu grypa
 food poisoning zatrucie pokarmowe
 hay fever katar sienny
 headache  ból głowy
 heart attack atak serca
 injury rana, uraz
 migraine migrena
 pneumonia zapalenie płuc
 runny nose  katar
 scratch  zadrapanie
 sore throat ból gardła
 stomach ache  ból brzucha
 stroke  udar, wylew
 sunburn poparzenie słoneczne
 toothache  ból zęba
 travel sickness  choroba lokomocyjna
 wound rana

Określenia samopoczucia:
- be ill
- feel unwell
- get sick
- be taken ill
- get sick
- feel sick
- sick to your stomach

Illness vs. sickness and ill vs. sick

Kilka wyrażeń:
- chronic/long-term illness/sickness
-  to suffer from illnes/sickness
- ill health

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz