niedziela, 15 lutego 2009

Environment 1 - Środowisko

1. Weather - Pogoda
 English                 Polish                 
 chilly chłodno
 cloudy  pochmurno
 cold zimno
 cool  chłodno, zimno         
 dry sucho
 foggy mglisto
 freezing  mroźno
 hail  grad
 hot gorąco
 rainy deszczowo
 snowy  śnieżnie
 storm  burza
 sunny słonecznie
 thunder  piorun, grzmot
 warm  ciepło
 wet  mokro
 windy wietrznie

2. Elements of the landscape - Elementy krajobrazu
                                                                   landscape

 English                 Polish                  
 beach  plaża
 coast  wybrzeże
 desert  pustynia
 field  pole
 forest las
 hill wzgórze, pagórek   
 iceberg  góra lodowa
 island wyspa
 lake jezioro
 meadow  łąka
 mountain góra
 ocean ocean
 pasture  pastwisko
 peak  szczyt (górski)
 rainforest las tropikalny
 river rzeka
 sea morze
 stream  strumyk
 valley dolina
 volcano wulkan
 waterfall wodospad

3. Disasters - Klęski żywiołowe
 English                      Polish                     
 drought susza
 earthquake  trzęsienie ziemi
 epidemics  epidemie
 famine głód
 fire  pożar
 flood powódź
 hurricane huragan
 tornado tornado
 volcanic eruption wybuch wulkanu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz