piątek, 19 listopada 2010

Wymowa - homofony

Homophone /BrE ˈhɒməfəʊn, AmE ˈhɑːməfoʊn/ - a word that is pronounced like another word but has a different spelling or meaning, for example some, sum /sʌm/
Oxford Dicitionary
Homofony to wyrazy, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenie bądź pisownię, np. w języku polskim są to: może - morze, mieć - miedź, Bóg - buk - Bug, kod - kot, bród - brud, lód - lud itd.

Oto inne homofony w języku angielskim:
/sʌn/ - son, sun
/wɪtʃ/ - witch, which
/swiːt/ - sweet, suite
/ˈweðə(r)/ - whether, weather
/teɪl/ - tail, tale
/ɡəˈrɪlə/ - gorilla, guerrilla
/feə(r)/ - fair, fare
/ɡreɪt/ - grate, great
/əˈlaʊd/ - aloud, allowed
/beə(r)/ - bear, bare
/pɑːst/ - past, passed (only in BrE)

Znacie inne homofony?

Homophones

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz