sobota, 27 listopada 2010

I wish / If only

Wishes - Życzenia

I wish = If only - te dwa wyrażenia możemy stosować wymiennie.
Tłumaczymy je m.in. w taki sposób: Chciałbym; życzyłbym sobie; pragnąłbym; żałuję, że; szkoda, że

1. I wish /If only + osoba + Past Simple - za pomocą takiej konstrukcji zdania wyrażamy życzenia/żal dotyczące teraźniejszości.
Np.
I wish I knew where she lived. - Chciałbym wiedzieć, gdzie ona mieszka.
If only I were taller. - Chciałbym być wyższy.


W przypadku pierwszej osoby liczby pojedynczej (I - ja) w czasie Past Simple zazwyczaj stosujemy was (I was - ja byłem/byłam), jednak w przypadku struktury I wish (podobnie jak II Conditionals), żeby podkreślić, że jest to niemożliwa sytuacja przy I stosujemy were.
Np.
I wish I were you. - Chciałbym być tobą. (ale nie jestem i nie jest to raczej możliwe).
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej: he, she, it.
Np.
I wish he were nicer. - Chciałbym, żeby on był milszy.

2. I wish /If only + osoba + Past Perfect - za pomocą tej konstrukcji wyrażamy żal odnoszący się do przeszłych wydarzeń.
Np.
I wish I hadn't lied to him. - Szkoda, że go okłamałem.
If only I hadn't scratched my sister's favourite CD. - Żałuję, że podrapałem ulubioną płytę mojej siostry.


3. I wish / If only + osoba + would + bezokolicznik - ta konstrukcja pomaga nam wyrazić życzenie co do przyszłych wydarzeń.
Np.
I wish he would go to Bath tomorrow. - Życzyłbym sobie, żeby pojechał do Bath jutro.
If only they would come back next week. - Życzyłbym sobie, żeby wrócili w przyszłym tygodniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz