wtorek, 24 sierpnia 2010

50 commonly misspelt words in English - część II

50 commonly misspelt words in English - I część

51. Companion - towarzysz
52. Compensate - wynagradzać, równoważyć
53. Competitively - ambitnie, konkurencyjnie
54. Completely - całkowicie
55. Concede - przyznawać się
56. Conceding - przyznając się
57. Connoisseur - koneser
58. Conscience - sumienie
59. Conscientious - sumienny
60. Conscious - świadomy
61. Consistent - konsekwentny, spójny, zgodny
62. Convenience - wygoda
63. Correspondence - korespondencja, zgodność
64. Counterfeit - fałszywy, podrobiony, udawanie, naśladownictwo
65. Courteous - uprzejmy, grzeczny
66. Courtesy - grzeczność, uprzejmość
67. Criticism - krytyka
68. Crucial - decydujący, krytyczny, najbardziej istotny
69. Dabble - parać się, zajmować się czymś po amatorsku
70. Debriefing - odprawa, omówienie
71. Deceive - oszukiwać, okłamywać
72. Decipher - rozszyfrować, odczytać, odkodować
73. Deficient - niekompletny
74. Definite - określony, pewny, wyraźny
75. Definitely - zdecydowanie, niewątpliwie

76. Description - opis
77. Desirable - pożądany
78. Deterrent - środek odstraszający / zapobiegawczy
79. Develop - rozwijać się, powstawać
80. Disappear - zniknąć

81. Disappointed - rozczarowany, zawiedziony
82. Discipline - dyscyplina
83. Discrepancy - rozbieżność, niezgodność
84. Dissatisfied - niezadowolony
85. Dissertation - rozprawa/praca naukowa
86. Drunkenness - pijaństwo
87. Eccentric - ekscentryczny, ekscentryk
88. Economic - ekonomiczny, gospodarczy
89. Embarrass - wprawiać w zakłopotanie, żenować
90. Embarrassment - wstyd, zakłopotanie, zażenowanie
91. Emphasize - podkreślać, zaznaczać
92. Equipped - wyposażony
93. Equipment - sprzęt, wyposażenie
94. Especially - szczególnie, zwłaszcza
95. Essential - niezbędny, podstawowy
96. Exaggerate - przesadzać, wyolbrzymiać
97. Excellent - świetny, wspaniały, ekstra
98. Except - z wyjątkiem, oprócz
99. Exercise - ćwiczyć, praktykować, ćwiczenie
100. Existence - istnienie, egzystencja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz