wtorek, 10 sierpnia 2010

50 commonly misspelt words in English

Poniżej 50 angielskich słów, w których najczęściej pojawiają się błędy w pisowni:
1. Absence - nieobecność
2. Accept - akceptować
3. Acceptable - dopuszczalny
4. Accidentally - przypadkowo
5. Accommodate - mieścić się
6. Achieved - osiągnięty
7. Acquainted - zapoznany
8. Acquiescence - zgoda
9. Acquire - nabywać
10. Acquit - uniewinniać
11. Acknowledge - przyznawać się, potwierdzać
12. Aerial - antena, powietrzny
13. Aggravate - pogarszać
14. Agreeable - przyjemny, do przyjęcia
15. All right - zgoda
16. Alright - niezły
17. A lot - dużo
18. Amateur - amator
19. Ambiguous - niejednoznaczny
20. Amendment - poprawka
21. Analysis - analiza
22. Ancillary - dział pomocniczy
23. Apparent - pozorny
24. Appearance - wygląd
25. Approximate - przybliżony
26. Argument - dyskusja, kłótnia
27. Arrangement - plan
28. Ascend - wspinać się
29. Atheist - ateista
30. Baffled - skonsternowany
31. Beginning - początek
32. Benefited - (od: przynosić korzyść)
33. Believe - wierzyć
34. Briefly - pokrótce
35. Business - biznes
36. Calculator - kalkulator
37. Calendar - kalendarz
38. Category - kategoria
39. Ceiling - sufit
40. Cemetery - cmentarz
41. Changeable - zmienny
42. Chaotic - chaotyczny
43. Choice - wybór
44. Colleagues - koledzy
45. Collectible - przedmiot kolekcjonerski
46. College - college, uniwersytet, również więzenie, kolegium
47. Commission - komisja
48. Commitment - zaangażowanie
49. Committed - oddany
50. Committee - komitet

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz