sobota, 19 października 2013

No more lesson plans!

Taaa... nigdy więcej konspektów... Napisałam 32 konspekty wg wzoru - co robi nauczyciel, co robią uczniowie, formy pracy, materiały, minuty, faza lekcji, czynność i jej cel. Powyżej nad tabelką cele ogólne przedmiotowe, cele operacyjne, cele pozaprzedmiotowe, cele wychowawcze, metody, przewidywane problemy. Trochę bolało. Zabrało mi to prawie 2 tygodnie. Ale przeżyłam, napisałam, oddałam i z głowy. Wiem, że powinnam była robić to na bieżąco, ale nie było czasu. Papierologia jest dobijająca, zwłaszcza, że prawdopodobnie nikt tego nie będzie czytał :)

A teraz trochę terminologii metodycznej:
lesson plan - konspekt
stage - faza (lekcji)
anticipated problems - przewidywane problemy
classroom management - zarządzanie klasą
elicitation - metoda polegająca na "wydobyciu" od uczniów wiedzy. To elicit - wydobywać; elicitation - wydobycie. Zakłada się tutaj, że uczniowie wiedzą, mają wiedzę na dany temat, a my odpowiednimi podpowiedziami i pytaniami naprowadzamy go. Jest to podejście humanistyczne, mające swe korzenie w filozofii Platona czy Sokratesa. Sokrates stosował metodę majeutyczną = położniczą, polegającą na tym, że zadając pytania obywatelom Aten, naprowadzał ich na odpowiedź. Natomiast Platon wierzył, że dusza posiada już całą wiedzę, a nauczyciel jest jedynie pomocnikiem, który ma pomóc w przypomnieniu jej sobie.

CLIL - Content and Language Integrated Learning - z elementami CLIL możemy mieć do czynienia na lekcjach angielskiego np. gdy uczymy się o zwierzętach, roślinach, planetach itd. Tym sposobem oprócz angielskich słówek dowiadujemy się również czegoś z innych przedmiotów (biologia, geografia, matematyka itd.)
lesson plan

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz