poniedziałek, 18 października 2010

Słowniczek medyczny

Wrzucam - może komuś się przyda ;)
Ten słowniczek powstał podczas tłumaczenia medycznego - temat: urologia, nowotwór, ochratoksyna

Język angielski
Język polski
amniotic fluid
płyn owodniowy
anaerobic
beztlenowy
basolateral membrane
błona/membrana boczno-podstawna
bladder
pęcherz
canniulation
kaniulacja, cewnikowanie
carrier-mediated transport
transport za pomocą nośników
ceacum
jelito ślepe
cervix
szyjka
clearence
klirens (nerkowy)
cleavage
rozpad
cytosolic
cytosolowe (np. proteiny)
duodenum
dwunastnica
enterohepatic
wątrobowo-jelitowe
epithelial carcinoma
nowotwór nabłonkowy
excretion
wydalanie
faecal
fekaliowy
foetal
płodowy
foetus
płód
fumiculum
pępowina
gestation
ciąża
glomerular
kłębuszkowy (dot. kłębuszka nerkowego)
half-life
okres/czas połowicznego rozpadu
ileum
jelito kręte
inducer
induktor
intravenous
dożylni
intubation
intubacja
mammary gland
gruczoł sutkowy
moiety
połowa, część cząsteczki chemicznej
nocturnal polynuria
nocny częstomocz
placenta
łożysko
plasma
osocze
plasma membrane
błona komórkowa
portal vein
żyła wrotna
quail
przepiórka
renal
nerkowy
renal cortex
kora  nerki
residue
osad
rumen
żwacz (jeden z żołądków przeżuwaczy)
ruminant
przeżuwacz
secretion
wydzielanie, wydzielina
serum albumin
albumina surowicy
sow
maciora, locha
spleen
śledziona
take up
wchłonięcie
testes
jądra
the bile
żółć
thershold
próg, wartość progowa
toxicokinetics
toksykokinetyka
tubular
cewkowy, kanalikowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz