sobota, 23 października 2010

Past Simple - jak czytamy końcówki czasowników regularnych?

Końcówka -ed znajdująca się na końcu czasowników regularnych w czasie Past Simple może być wymawiana na trzy różne sposoby:

1. jako d po samogłoskach i po tzw. voiced consonants (spółgłoski dźwięczne):
Moved
Cried
Agreed
Bathed
Robbed
Loved
Quizzed
Judged
Begged
Teemed
Longed
Wheeled

2. jako t po tzw. unvoiced/voiceless consonants (spółgłoski bezdźwięczne):
Stopped = /t/
Laughed = /t/
Hissed = /t/
Washed = /t/
Watched = /t/
Talked = /t/

3. jako id po d i t:
Needed
Collected

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz