środa, 27 maja 2015

Happy (working) Mother's Day!

Wczoraj pisałam trochę o Dniu Matki. Podałam linka do tego artykułu:

>>The Guardian: Happy (working) Mother's Day<<

Artykuł wydrukowałam i będę omawiać z moimi uczniami :)

A póki co, podaję pytania pomocnicze do tekstu oraz słownictwo :)

Questions:
1. Have you ever encountered gender bias at work or at school?
2. Do you think that women should have a right to paid maternity leave?
3. Do you think that it is hard to reconcile job and motherhood?
4. What are the reasons that there so few women as CEOs?
5. Do you think that men work harder than women?

Vocabulary:
- get/draw the short straw - dosłownie: wyciągnąć najkrótszą słomkę i musieć robić coś nieprzyjemnego
- stick around - zostać
- mandate - upoważniać
- put in - wkładać
- maternity leave - zasiłek macierzyński
- Swaziland - Suazi (północna Afryka)
- plight - trudna sytuacja, niedola
- praised - oddany
- galvanize - zszokować, zelektryzować
- alumni (Plural) - alumnus (Singular) - absolwenci
- puzzle over - zastanawiać się, łamać sobie głowę nad czymś
- encounter - spotykać, natrafiać
- hostile - nieprzyjazny, wrogi
- amiss - nie w porządku
- account for - stanowić
- associate - wspólnik
- Sillicon Valley - Dolina Krzemowa
- venture capital firms - firmy z kapitałem wysokiego ryzyka
- boil down - sprowadzać się
- outright - pełny, niekwestionowany
- gender bias - dyskryminacja płciowa
- fake - fałszować, udawać
- to put sth first - stawiać coś na pierwszym miejscu
- perk - gratis, dodatek
- headwind - wiatr w oczy
- bow out - wycofać się
- forewarn - przestrzegać
- tradeoff - kompromis, wymiana
- opt to - optować za
- sought - od: seek - sought - sought - szukać, ubiegać się, dążyć
- savvy - obyty, rozumny
- be in the same boat - jechać na tym samym wózku
- get pads on the back - są poklepywani po plecach
- hassle - kłopot
- well-rounded - kompletny
- at the end of the day - w końcu (UWAGA: nie tłumaczcie tego jako: pod koniec dnia!)
- cut my expenses to the bone - zredukować wydatki do minimum
- suspect - powątpiewać, obawiać się
- take a toll/take its toll - zbierać obfite żniwo, mieć negatywny skutek
- decline - spadek
- overtly - otwarcie, jawnie
- willpower = power of will - siła woli 
- the world is your oyster - cały świat należy do ciebie!
- offspring - potomstwo
- entitled - upoważniony


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz